Отырғызылған ағаштың көлеңкесінен адамдар пайдаланатын болса, ағашты отырғызған адам үшін сауап жазылады. Ол ағаштың неғұрлым көп пайдасы тиетін болса, сауабы да соғұрлым көп болады.
#сауаптыістенқұрқалмайық
#сауаптыісжасайық
#сенбілік